[ solargard ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ฟิล์มกรองแสงอคาร ฟิล์มกรองแสงรถยนต์
ชื่อเล่น : 
ฟิล์มนิรภัย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/8/2522
อายุ : 
27
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------